XL Yük Güvenlik Sertifikalı Branda

Ürün Açıklama

CODE XL SERTİFİKASI NEDİR.
CODE XL Sertifikası, bir römorkun bütününü oluşturan her parçanın yük güvenliğini sağlamaya yardımcı olduğunun, belirlenen standartlar dâhilinde test ve kalibre edilerek belgelendirilmesidir. Bu sertifikaya sahip olabilmek için ürettiğiniz ürünün Alman Otomobil Test Merkezi Dekra Automobil GmbH tarafından zorlu test koşullarına tabi tutularak ve bu testlerde ürettiğiniz ürünün belirlenen hasar aralığında bir hasar alması durumunda mümkün olabiliyor.

YÜK GÜVENLİĞİ NEDİR VE CODE XL NE GİBİ STANDARTLAR GETİRİYOR
Günümüz taşımacılık sektöründe yük güvenliği, araç ile taşınılan ürünlerin olası bir kaza halinde ya da ağır manevralarda zarar görerek, ekonomik değerlerinin kaybolmaması gibi ana faydasının yanında, trafik güvenliği, araç ve sürücüsünün güvenliği, gönderen ve alıcının tüketiciye göre verilmiş termin tarihleri ile ticari kayıplarının önlenmesi gibi birçok hususta da yardımcı faydaları vardır. İşte bu amaca yönelik olarak üretilen Code XL özellikli brandalar hem üretim tekniği açısından hem de kullanılan malzemelerin muhteviyatı bakımından diğer brandalara göre farklılık arz eder. Öncelikle Code XL özellikli brandaların diğer brandalardan en önemli farkı arttırılmış mukavemet gücüdür. Bu mukavemet brandanın araç içinde kalan kısmına 2400 Newtona dayanıklı güç emici dokuma kolonlarının hem boyuna hem de enine maksimum 60 cm2 sıklıkta döşenmesi ile sağlanır. Böylece kaza anında ya da ağır bir manevrada branda üzerine binen yükün brandayı yırtması, koparması, araç üzerindeki toka, kapsül ya da gergi mekanizmalarını kopartmasının ve yükün araç dışına savrulmasının önüne geçilmiş olur.

CODE XL YALNIZCA BRANDALARA MI STANDART GETİRİYOR
Code XL genel anlamda römorka ait tüm aksam ve üstyapı ekipmanlarının Yük Güvenliği standartlarını belirleyen bir regülasyondur. Römork ve üstyapısını oluşturan ekipmanlardan sadece birinin ya da bir kaçının Code XL standartlarını haiz olması o aracın maksimum yük güvenliği sağladığından söz edilemez. Yük güvenliği bir bütün olarak ele alınması gereken bir husustur. Üstyapıyı oluşturan ve olası kaza ve ağır manevralarda yükü tutmakla görevli branda, yan destek direkleri, arka kapılar ve çatı sisteminin tümünün Code XL regülasyonuna uygun olması durumunda maksimum yük güvenliğinden söz edilebilir. Kadesan Grubu olarak iş ortağı olduğumuz Versus çatı sistemleri, Adaico destek direkleri, Fox Üstyapı ön ve arka destek dikmeleri ve Karadeniz Branda ile bir üstyapıya ait tüm ekipmanları Code XL standartlarında ileri teknoloji kullanarak üretiyor ve böylece müşterilerimizin sahip oldukları araçlarında maksimum yük güvenliğini sağlamış oluyoruz. Biz ürettiğimiz tüm üstyapı ürünlerinde Code XL regülasyonuna uygun üretim yapabilen ve bunu belgelendirmiş olan ülkemizdeki ilk ve tek firmayız.

YÜK GÜVENLİĞİ SERTİFİKASININ YASAL ZORUNLULUĞU VAR MIDIR?
Bugün Avrupa ve diğer gelişmiş birçok ülkede karayolunda seyreden ve gümrük giriş çıkışı yapan tüm araçların yük taşıma emniyetini sağlayacak donanımda olmaları zorunlu ve bu giderek yaygınlaşan bir uygulama. Ülkemizde ise henüz yasal bir yükümlülük olmamakla birlikte birkaç sene içerisinde yasal bir standart getirilmesi öngörülüyor. Önümüzdeki yıllarda ise yük taşıma emniyetini sağlayamayan araçların ise başta Avrupa olmak üzere bu kuralı uygulayan ülkelerden yük alıp, bu ülkelere yük taşıması ve bu ülkelerin gümrük noktalarından geçmesi mümkün olmayacak. Hali hazırda Code XL özellikli ekipmanlara sahip araçlara hudut ve gümrük kapılarında geçiş önceliği sağlanmasına başlandı bile. Yakın zamanda ise Code XL özelliği taşımayan araçların yük alıp yük bırakmasına dahi müsaade edilmeyeceği planlanmakta. Daha önceki yıllarda aynı durumu Kayar Yan Perdeli araçlar için uygulandığını hepimiz biliyoruz. Bütün bu uygulamaların sonucunda karayollarında yük taşıyan TIR’ların daha güvenli seyredebilmesi, yükün ve karayolunun güvenliği ile can ve mal kayıplarının da en aza indirilmesi amaçlanmaktadır. Biz, bütün araç sahibi firma ve şahısların yasalaştıktan sonra maliyetleri daha da artabilecek bu yatırıma öncelik vermelerini ve rakiplerinden bir adım önde olmalarının avantajını vurgulamak istiyoruz. Diğer yandan yük taşıma emniyetine sahip Türk taşıyıcılarının Avrupalı ve bölgesel rakiplerine karşı da mevcut durumlarından daha avantajlı hale geleceği açıktır.

Ürün Örnek Çalışmaları